Powered by nature

Boken vil gi deg innsikt i hvordan alle elementer i naturen påvirker
kroppen. Når du har lest alt og forstått alt vil du skjønne at det
egentlig er utrolig enkelt å forebygge og reversere sykdom.

Her er alle elementer som avgjør om du har en god eller dårlig helse
satt i system på en enkel og lettfattelig måte.

Her har du over 200 sider med det viktigste du må vite for deg og din familie.

Boken er i A4 format med en rekke illustrasjoner og oversikter.

Hvorfor blir vi syke og hva må egentlig til for å forebygge og reversere sykdom?